Podobnie jak odwrócona osmoza i ultrafiltracja, nanofitlracja jest jednym z systemów filtrowania wody. Stanowi połączenie cech pozostałych systemów filtracyjnych i działa na zasadzie ciśnieniowego procesu membranowego.

Ponieważ wykorzystuje do swojego działania wyłącznie niskie ciśnienie, proces ten uznawany jest za wyjątkowo energooszczędny. Nanofiltracja bywa znana również jako niskociśnieniowa odwrócona osmoza,

Nanofiltracja a odwrócona osmoza

W porównaniu z odwróconą osmozą nanofiltracja jest procesem mniej dokładnym, ponieważ pozostawia w wodzie różne substancje i minerały.  Bardzo często tego rodzaju systemy stosuje się przed jonizatorami wody, w celu ochrony tych urządzeń przed różnego rodzaju awariami sprzętu AGD. Mogą być one powodowane na przykład odkładaniem się osadu wapiennego.

Mały odrzut i ochrona jonizatorów wody

Proces nanofiltracji charakteryzuje się mniejszym odrzutem do kanalizacji, co jest wynikiem mniej precyzyjnego oczyszczania cieczy. W porównaniu do systemu odwróconej osmozy, różnica może wynosić nawet 50%. Warto zwrócić także uwagę na fakt, że woda po przeprowadzeniu nanofiltracji zachowuje swoją przewodność. Jest ona niezbędna do wykonania jonizacji wody. Dlatego stanowi często najlepsze rozwiązanie w przypadku posiadania jonizatora.