Filtry do oczyszczania wody na zasadzie odwróconej osmozy znane są od lat. Jest to jeden z najpopularniejszych sposobów by była uzyskana tańsza woda do picia. Ale oprócz ceny, ważna jest czystość tej wody, uzyskana dzięki zastosowaniu odpowiednich filtrów i membran, ułożonych w odpowiedniej kolejności.

Filtry mogą mieć budowę prostą, ale też bardzo skomplikowaną. Niemniej pewne ich części są wspólne bez różnicy na skomplikowanie konstrukcji.

Odpowiedni dobór wkładów filtracyjnych

Ważną częścią filtra jest filtr mechaniczny, służący do wyłapywania zanieczyszczeń mechanicznych. Gdyby tego elementu zabrakło membrana szybko uległaby zatkaniu, co spowodowałoby szybki spadek wydajności membrany. W wodzie surowej znajdują się spore ilości rdzy, pyłków i innych zanieczyszczeń o stosunkowo dużych rozmiarach. Filtr mechaniczny wyłapuje te elementy, by do filtra węglowego wpadła już przedwstępnie oczyszczona woda. W filtrze węglowym do przefiltrowania wody i „odebrania” z niej nadmiaru chloru, który wpływa bardzo niekorzystnie na membranę, ponieważ ma ona duże właściwości absorpcyjne tego pierwiastka.

Dokładna membrana filtracyjna

Po tych dwóch przedwstępnych procesach oczyszczania wody następuje właściwe jej oczyszczanie w membranie. To dzięki temu elementowi powstaje smaczna woda z odwróconej osmozy.

Pyszne kawy i herbaty, a do tego troska o środowisko

Smak i koszty picia wody to niewątpliwe plusy posiadania filtru do odwróconej osmozy. Jest jeszcze jeden, troska o środowisko. Warto o tym także pomyśleć w trakcie analizowania zakupu tego urządzenia.