Bez względu na to, czy woda jest pobierana z własnego ujęcia albo sieci rurociągowej należy oczyścić ją z wielu ciał stałych i związków organicznych. Popularne stały się w ostatnim czasie filtry, które są instalowane w wielu budynkach mieszkalnych. W nowym budownictwie są one już niemal w standardzie. Istnieje wiele rodzajów wkładów filtracyjnych.

Wkład mechaniczny – podstawa filtracji przy uzdatnianiu wody

Wkład mechaniczny stanowi pierwszy etap uzdatniania wody. Oczyszcza ją z wielu ciał stałych nierozpuszczalnych w wodzie: piasku, mułu, gleby, resztek instalacji, kawałków rdzy, szlamu i innych zanieczyszczeń. Niektóre wkłady poprawiają smak i barwę cieczy. Ciała te mogłyby uszkodzić armaturę w całej instalacji. Tak oczyszczona woda może być poddawana dalszej filtracji. Dobrą alternatywą o dużo większej wydajności są również kolumny filtracyjne.

Wkład węglowy

Wkład węglowy ma na celu oczyszczenie wody z chloru i jego pochodnych oraz ołowiu i innych związków organicznych. Oczyszczona z nich woda ma lepszy smak, zapach i kolor.

Wkład odżelaziający

Wkład odżelaziający ma na celu oczyszczenie wody ze związków manganu i związków żelaza. Oczyszczona w ten sposób woda zyskuje na smaku oraz zapachu.Ponadto, zapobiega rdzewieniu armatury, a woda nie zostawia rudawych zacieków na ceramice