Różnego rodzaju analizy wody w prosty i szybki sposób ułatwiają dobór filtrów do wody, a także pokazują konkretny skład wody z danego gospodarstwa, mieszkania czy firmy. Do najpopularniejszych analiz można zaliczyć mikrobiologiczną oraz fizykochemiczną. Czym się one charakteryzują?

Bakteriologiczna analiza wody

Mikrobiologiczne badanie wody obejmuje oznaczenie ilości bakterii chorobotwórczych, takich jak np. bakterie z grupy Coli, Escherichia coli, enterokoki, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, itp., a także ogólnej liczby drobnoustrojów. Badanie to wykonuje się najczęściej na potrzeby kontroli jakości wody w obiektach żywienia zbiorowego oraz tym podobnych. Bakterie w wodzie nie mogą występować, aby woda była zdatna do spożycia. Okresowe badanie wody jest jednym z elementów każdego systemu HACCP. Wyniki badania wody sprawdzane są także przy okazji kontroli Sanepidu.

Fizykochemiczna analiza wody

Z kolei analiza fizykochemiczna wody obejmuje parametry wskaźnikowe poziomu zanieczyszczenia wody. Do najważniejszych, badanych parametrów należy zaliczyć: pH, przewodność, twardość, mętność, poziom manganu lub żelaza oraz wiele innych. Może się okazać, że w przypadku wody wodociągowej badanie fizykochemiczne ujawni wtórne zanieczyszczenia wody, które mogą pochodzić, np. z sieci przesyłowej.