Analiza wody: kiedy wykonać fizykochemiczną, a kiedy bakteriologiczną?